Hoogeveen: een vroegere veenkolonie

De naam Hoogeveen geeft aan dat de plaats indertijd een veenkolonie was. Dat betekent dat het land uit venen bestond. Het veen, veelal turf genoemd, werd gebruikt als brandstof. In een veenkolonie woonden dus vooral turfstekers. Turf is een bodemsoort die gebruikt werd als brandstof voor kachels en fornuizen.

22 Aug 2020